Szanowni Państwo

Zapraszamy na XVIII Konferencję "Nowości w Cukrzycy"
27 stycznia
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

W roku 2024 wracamy do starej formuły jednodniowego, stacjonarnego spotkania,
które rozpocznie się jak zwykle o godz. 8 rano a zakończy późnym popołudniem.
Będziemy się starali pokazać Państwu najnowsze doniesienia interesujące
zarówno diabetologów, jak i lekarzy innych specjalizacji. Tematy na sesjach firmowych
będą omawiać nowoczesne leczenie cukrzycy i jej powikłań.

Zapraszamy!

W imieniu Rady Naukowej
prof. dr hab. n. med. Edward Franek

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Edward Franek


Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

prof. dr hab. n. med. Michał Kukla

prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

dr hab. n. med. Magdalena Walicka

dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot

dr n. med. Robert Małecki

dr Alicja Milczarczyk

PROGRAM KONFERENCJI

08:00-08:20 Wykład im. Prof. W. Grzeszczaka: Leczenie skojarzone cukrzycy - nowe kombinacje leków.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida


08:20-08:30 Przyszłość leczenia cukrzycy

prof. dr hab. n. med. Edward Franek


17:50 - 18:50

17:50 - 18:50

16:45 - 17:45

16:45 - 17:45

17:50 - 18:50

08.00-08.30 Sesja naukowa: Nowości terapeutyczne w cukrzycy

Przewodniczący: prof.dr hab. n. med. Edward Franek

08.30-10.10 Sesja naukowa: Powikłania cukrzycy

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

08.30-08.50 Przewód pokarmowy w cukrzycy.

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska


08.50-09.10 MASLD - osobny cel terapeutyczny u chorego na cukrzycę.

prof. dr hab. n. med. Michał Kukla


09.10-09.30 Nowe zalecenia ESC dotyczące choroby sercowo-nczyniowej w cukrzycy.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak


09.30-09.50 Nowy paradygmat leczenia wczesnych stadiów retinopatii cukrzycowej sulodeksydem według wytycznych PTD i PTO.

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała


09.50-10.10 Stopa cukrzycowa - co nowego?

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

12.45-13.45 Przerwa lunchowa

17.10-18.10 Sesja naukowa: Quo vadis insulinoterapio?

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. n. med. Edward Franek

17.10-17.30 Wykład sponsorowany przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Ludzkie spojrzenie na terapię insuliną.

dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot


17.30-17.50 Indywidualizacja insulinoterapii - nowe wyzwania

prof. dr hab. n. med. Edward Franek


17.50-18.10 Diabetologia w e-świecie

prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa


18.10-18.50 Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, dr hab. n. med. Magdalena Walicka

18.10-18.30 Redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego w otyłości.

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz


18.30-18.50 Porównanie skuteczności nowych leków w terapii otyłości i cukrzycy.

dr hab. n. med. Magdalena Walicka


18.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Edward Franek


10.30-11.30 Sesja sponsorowana przez firmę NovoNordisk.

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Ważne jak zaczniemy - rola optymalnych wyborów terapeutycznych na każdym etapie T2DM w 2024 roku.

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

12.00-12.45 Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca:

Skuteczna broń - dapagliflozyna w rękach kardiologa, nefrologa i diabetologa.


prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

15.10-15.50 Sesja pod patronatem firmy Sanofi.

Czy można rozwiązać węzeł gordyjski - rozważania na temat terapii iniekcyjnej cukrzycy typu 2?

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Edward Franek (w roli Aleksandra Macedońskiego)

Co mówią badania, co pokazuje praktyka? Dwugłos lekarzy praktyków.

dr hab. n. med. Magdalena Walicka, dr Alicja Milczarczyk

11:30-12:00 Wykład sponsorowany przez Eli Lilly

16.10-16.30 Wykład sponsorowany przez firmę Servier.

Ach te dzisiejsze czasy - miejsce gliklazydu w nowej układance leczenia cukrzycy

typu 2.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

16.50-17.10 Przerwa kawowa

Mounjaro. Od badań klinicznych do praktyki lekarskiej.

prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

13.45-14.50 Sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim:

Empagliflozyna na wczesnym etapie zespołu kardionefrometabolicznego.

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek

SGLT2i - dlaczego warto stosować na początku leczenia T2D?

prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek


Pacjent z T2D - miejsce empagliflozyny w praktyce klinicznej.

dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP


Długotrwałe ochronne działanie iSGLT2 u pacjentów z cukrzycą typu 2 i niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

dr n. med. Robert Małecki

14:50-15:10 Wykład sponsorowany przez firmę Berlin Chemie Menarini.

15:50-16:10 Wykład pod patronatem firmy Merck.

Nowości z wczoraj i dziś a leczenie metforminą w przyszłości.

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

16.30-16.50 Wykład pod patronatem firmy Ascensia.

Daj, daj, daj nie odmawiaj… życia z Eversense.

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

10.10-10.30 Przerwa kawowa

Kanagliflozyna, trzeci bliźniak wśród inhibitorów SGLT-2?

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Image

SPONSORZY

SPONSOR GŁÓWNY

ImageImage

SPONSOR

ImageImageImageImageImageImageImageImage

Firma Wspierająca

ImageImageImageImageImageImageImageImage

PATRONATY

Patronat Medialny

Patronat Naukowy

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

CERTYFIKAT

Image

Punkty Edukacyjne

Udział w konferencji upoważnia do otrzymania 9 punktów edukacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kliknięcie "ZAREJESTRUJ SIĘ I OPŁAĆ UDZIAŁ" jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem rejestracji i oświadczeniem o ochronie prywatności danych potrzebnych do rejestracji.

OPŁATY

350 zł

Opłata rejestracyjna

 • Udział stacjonarny
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Zaświadczenie udziału z pkt. edukacyjnymi

  Pamiętaj, aby adres e-mail podany podczas płatności był zgodny z podanym w formularzu rejestracyjnym


  W tytule przelewu prosimy podać: Nowości w Cukrzycy 2024, e-mail użyty w formularzu zgłoszeniowym

  BNP Paribas 02 1750 0012 0000 0000 2734 1748

  Płatności możesz dokonać również przelewem na podany numer konta

  w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia.

  Opłata rejestracyjna

  w dniu konferencji

  700 zł

  • Udział stacjonarny
  • Materiały konferencyjne
  • Przerwy kawowe
  • Lunch
  • Zaświadczenie udziału z pkt. edukacyjnymi

  Płatności w dniu konferencji możliwa tylko poprzez system PayU

  oraz stacjonarnie przy rejestracji w hotelu.

  REGULAMIN

  Gdzie:

  HOTEL MARRIOTT

  WARSZAWA

  Al. Jerozolimskie 65/79

  27.01.2024 r.

  Kiedy:

  08:00

  Start:

  Regulamin

  1. Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept

  lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r.

  Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , z późn. zm.).

  2. Warunkami udziału są:

  - dokonanie rejestracji

  - dokonanie płatności

  3. Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.nowosciwcukrzycy.pl

  4. Po wypełnieniu formularza należy wnieść opłatę. Poniżej przedstawione są dostępne metody płatności.

  - PayU przez przycisk na tej stronie (wyżej), prosimy o użycie tego samego adresu email, co w formularzu.

  - Przelew bankowy na numer 02 1750 0012 0000 0000 2734 1748

  (BNP Paribas). W tytule przelewu prosimy umieścić "Nowości w Cukrzycy 2024" oraz adres email, użyty w w formularzu zgłoszeniowym.

  5. Nieuregulowanie płatności w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.

  6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w konferencji w terminie

  do 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Rezygnacja z udziału w terminie krótszym niż 30 dni, spowoduje obciążenie kosztami uczestnictwa, niezależnie od przyczyn.

  7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, reklamacji oraz zwrotów prosimy o kontakt biuro@iamp.com.pl

  KONTAKT

  IAMP Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej

  Organizator wykonawczy,

  biuro organizacyjne:

  Strona IAMP